Människor har alltid tyckt om att tävla mot varandra. Hästkapplöpningar har funnits sedan urminnes tider och så länge det har tillverkats motorfordon har det tävlats med dem. Tävlandet har dels skett mellan olika fordonstillverkare för att marknadsföra fordonen. Det mesta av tävlandet har dock skett för nöjes skull.

De första bilarna och de första motorcyklarna dök upp under 1900-talets början och det dröjde inte länge innan ägarna till dessa fordon började tävla mot varandra. En populär tävlingsform vid denna tid var hastighetsrekord. Tävlingarna genomfördes i början på stränder men flyttade sedan till öknar och uttorkade sjöar.

Rakt fram

Hastighetsrekord är fortsatt en populär motorsport, framförallt i USA. Varje år samlas massvis av entusiaster i en uttorkad saltsjö i Nevadas öken för att försöka sätta nya hastighetsrekord. Tävlandet sker i många olika klasser och både med bilar och med motorcyklar och de snabbaste klasserna når svindlande hastigheter.

En annan motorsport med ursprung i USA är dragracing. Dragracing går ut på att köra en kvarts mile (402 meter) på så kort tid som möjligt från stillastående. Man tävlar två och två och först över mållinjen vinner. Vissa av bilarna i dragracing har nästan 10 000 hästkrafter.

Runt på asfalt

Det tävlas med både bilar och motorcyklar på asfalterade banor. Vid dessa tävlingar startar alla fordonen gemensamt och det gäller att komma först i mål. Det finns massvis av klasser, allt från lokala klubbtävlingar till Formula 1 och Moto GP. Det finns också uthållighetstävlingar.

Uthållighetstävlingar finns för både bilar och motorcyklar. Dessa tävlingar är lagtävlingar där tre förare turas om att köra en bil eller en motorcykel i upp till ett dygn på en slingrande bana och tävla mot andra fordon. Den kändaste uthållighetstävlingen för bilar är Le Mans.

Runt på grus

En typ av motorsport som är mycket populär i Sverige och i resten av världen är motocross. I motocross tävlar motorcyklar mot varandra på en kuperad grusbana. Motocross är en spektakulär motorsport och motorcyklarna tillbringar nästan lika mycket tid i luften som på marken.

Racing med bil på grusbana sker i Sverige i rallycross och folkrace. Banan bilarna kör på består växelvis av asfalt och grus, banorna brukar också ha ett krön som de snabbare bilarna hoppar över. Folkrace är en billigare variant av rallycross och det tävlas varje helg över hela Sverige.

På allmän väg

Rally har alltid varit en populär motorsport i Sverige. Tävlingarna genomförs på avlysta allmänna vägar. Bilarna har en förare och en kartläsare och bilarna startar en och en och kör på tid. I Sverige tävlas det mest på grusvägar medan man i Europa oftast tävlar på asfalterade vägar.

De motorcykeltävlingar som mest liknar rally heter enduro. I enduro tävlas det på skogsstigar, ju sämre och ju lerigare dess bättre. De tävlande startar en och en och man tävlar mot klockan. Vissa endurotävlingar genomförs också på natten vilken gör det än besvärligare för förarna.

Ingen väg alls

  • Offroad
  • Trial

Offroad är ett samlingsnamn för olika tävlingsformer där bilar försöker ta sig fram över väglöst land. En mer tävlingsinriktad motorsport i väglöst land är trial. I trial handlar det om att ta sig över hinder med motorcykel utan att sätta i fötterna. I trial behöver det inte gå fort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *